Diadeo
Zonnedauw 11
4635 BL Huijbergen
Tel 0164 643 226
Fax 0164 643 224
M 06 281 267 58
Mediators Federatie
U kunt beter niet links rijden als de ander die afspraak niet begrepen heeft

Diadeo beleidsmediation

Beleidsmediation is een methodiek om bij het ontwikkelen van een nieuw beleid conflicten vóór te zijn. Door in een vroeg stadium de verschillende belangen in beeld te brengen, kunt u problemen en bezwaren verderop in de procedures voorkomen.

Conflicten ontstaan snel, niet iedereen kan zich vinden in de plannen van een ander. Dit geldt ook voor plannen van de overheid, van instellingen of van organisaties die de (persoonlijke) levenssfeer van derden raken. Of het nu gaat om de bouw van een verpleegtehuis, een bejaardentehuis of de aanleg van een nieuwe weg, deze plannen leveren vaak conflicten op. Verhoudingen binnen gemeenschappen kunnen hierdoor jarenlang verstoord raken. Om die maatschappelijke verhoudingen te herstellen is een open en interactieve benadering vereist, een benadering die beleidsmediation kan bieden.

Beleidsmediation is bedoeld om conflicten te voorkomen en op te lossen in diverse complexe situaties. Dit type mediation kan ingezet worden op zakelijk en bestuurlijk niveau.

Wat kan Diadeo voor u betekenen?

Samen met u kunnen wij bekijken of het voor uw project zinvol is een beleidsmediation toe te passen. Mocht blijken dat een beleidsmediation conflicten kan voorkomen en het draagvlak  kan vergroten dan kunnen wij voor uw organisatie de beleidsmediation vormgeven.