Diadeo
Zonnedauw 11
4635 BL Huijbergen
Tel 0164 643 226
Fax 0164 643 224
M 06 281 267 58
Mediators Federatie
Wereldvrede is dat niet miljarden keren wijkvrede?

Diadeo wijk- en groepsbemiddeling

Een wijk is een complex maatschappelijk speelveld . Ouderen, kinderen, jongerenwerkers, gemeentes, wijkcentra, hangjongeren, iedereen probeert zijn ‘plekje’ te vinden en te (be)houden. In een wijk proberen al deze partijen op een harmonieuze manier samen te leven, maar natuurlijk gaat dit niet altijd op en ontstaan er conflicten. Conflicten die op het eerste gezicht onoplosbaar lijken.

Als er conflicten ontstaan in een wijk, ontstaan er ook kansen. Door wijk- of buurtbewoners te laten benoemen wat hun wensen zijn, kan er onderling een positieve chemie ontstaan. Door hen te wijzen op hun eigen kracht en verantwoordelijkheid doen wijkbewoners vaak een beroep op elkaar. Door samen te bespreken wat ze in hun wijk kunnen doen en wat buurtbewoners van elkaar verwachten ontstaat er sociale cohesie die voor gezonde verhoudingen in een wijk kan zorgen.

Wat kan Diadeo voor u betekenen?

Wij kunnen het volledige communicatieve traject voor u verzorgen vanaf de eerste bijeenkomst tot het maken van afspraken tussen de buurtbewoners onderling .  Wij zorgen in overleg voor goede randvoorwaarden met alle betrokken instanties zodat de veiligheid en de noodzakelijke ondersteuning gegarandeerd wordt.